logo_tymoszewicz_fitness

Regulamin Marta Tymoszewicz-Fitness Studio/Coaching

 1. Każdy klient MT-FC zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem MT-FC i przestrzegania go.
 1. W zajęciach mogą brać udział osoby, które ukończyły 16. rok życia, posiadają ważny karnet lub kartę Multisport lub OK System lub Fit Profit lub opłaciły sobie pojedyncze wejście.
 1. Na zajęciach obowiązuje limitowana ilość miejsc – „SZCZĘŚLIWA 13-tka” – TYLKO 13 miejsc na zajęciach fitness. Pierwszeństwo moją osoby z wykupionym karnetem lub z zarezerwowanym miejscem na konkretne zajęcia na cały miesiąc w ramach karty Multisport/ OK System / Fit Profit.
 1. Ceny karnetów oraz pojedynczych wejść określa cennik. Ceny te nie zawierają ubezpieczenia NNW.
 1. Klienci zobowiązani są informować MT-FC o nieobecności na zajęciach. Odrabianie zajęć, TYLKO po wcześniejszym ustaleniu z Obsługą Klienta MT-FC.
 1. Klienci proszeni są o dbanie i szanowanie sprzętu MT-FC.
 1. Klienci zobowiązani są do przynoszenia własnej wody w pojemniku z dziubkiem lub do zakupu wody firmowej w Recepcji MT-FC. Baniak z wodą po stronie siłowni jest własnością hotelu.
 1. Klienci proszeni są o przynoszenie obuwia zmiennego oraz własnych ręczników na zajęcia fitness. Korzystanie z ręczników hotelowych jest odpłatne.
 1. Klienci proszeni są o nie przechodzenie przez środek Sali, tylko wzdłuż luster.
 1. Klienci proszeni są o nie trzaskanie drzwiami przy wchodzeniu i wychodzeniu z MT-FC.
 1. Klienci zobowiązani są do okazania karnetu upoważniającego do korzystania z zajęć, a następnie zostawienia go w Recepcji MT-FC, w celu otrzymania kluczyka do szafki. W przypadku zgubienia kluczyka należy uiścić opłatę w wysokości 50 pln.
 1. Klienci uczestniczący w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 1. MT-FC nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach lub innych miejscach MT-FC.
 1. Plan zajęć MT-FC dostępny jest w Recepcji Fitness oraz na stronie Tymoszewicz.pl
 1. Płatność za karnet/zajęcia dokonuje się tylko gotówką według ustalonego cennika.
 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Klient wyraża zgodę na umieszczenie podanych przez siebie informacji w bazie danych MT-FC, a klub zobowiązuje się do nieudostępniania tych danych osobom trzecim.
 1. SATUS CZŁONKA KLUBU OTRZYMUJĄ OSOBY POSIADAJĄCE WYKUPIONY KARNET MT-FC. OSOBY BĘDĄCE POSIADACZAMI KART LOJALNOŚCIOWYCH OTRZYMUJĄ STATUS CZŁONKA PO WPŁACENIU KAUCJI W WYSOKOŚCI 25 PLN.
 1. Podsumowanie finansowe kaucji następuje na koniec miesiąca. Klientom, którzy nie pojawili się na zdeklarowanych zajęciach i ich nie odrobili w danym miesiącu, kaucja przepada.

Regulamin do pobrania